Τι έγγραφα χρειάζονται για την ενοικίαση του αυτοκινήτου;

Όλοι οι οδηγοί πρέπει να έχουν ισχύουσα Άδεια Οδήγησης τουλάχιστον για ένα χρόνο. Διεθνής Άδεια Οδήγησης είναι απαραίτητη για όλους τους οδηγούς που δεν έχουν δίπλωμα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Αστυνομική σας Ταυτότητα ή το Διαβατήριο σας (σε ισχύ) είναι επίσης απαραίτητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα πρωτότυπα έγγραφα είναι απαραίτητα κατά την παράδοση του αυτοκινήτου. Δεν επιτρέπονται φωτογραφίες ή / και φωτοαντίγραφα της άδειας οδήγησης, της ταυτότητας, ή του διαβατηρίου, και θα αναγκαστούμε να ακυρώσουμε την κράτησή σας με δικά σας έξοδα σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν πρωτότυπα ταξιδιωτικά έγγραφα.

back to top