Ποιες Ασφάλειες περιλαμβάνονται στις τιμές; Έχω Μικτή Ασφάλεια;

Θέλουμε να μετακινηθείτε και να ανακαλύψετε την Κρήτη με πλήρη κάλυψη. Ένα πλήρες ασφαλιστικό πακέτο συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μας: Ασφάλιση προς Τρίτους, Μικτή Ασφάλεια χωρίς απαλλαγή, Ασφάλεια Επιβατών, και Ασφάλεια Κλοπής Αυτοκινήτου.

back to top