ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Πρόστιμα και διοικητικές παραβάσεις από παραβιάσεις του ΚΟΚ κατά την διάρκεια της ενοικίασης βαρύνουν εξολοκλήρου τον ενοικιαστή.

back to top