ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ / ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ

Μεταφορά με Πλοίο εκτός Κρήτης. Όλες οι ασφαλιστικές καλύψεις ακυρώνονται και ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί αν το όχημα είναι εκτός Κρήτης.

back to top