ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (πχ. σε τελευταίας στιγμής παράταση ενοικίασης από τον προηγούμενο πελάτη) η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να σας παραδώσει ένα αντίστοιχο αυτοκίνητο από το ίδιο Γκρουπ ή να σας παραδώσει ένα αυτοκίνητο από μεγαλύτερο Γκρουπ χωρίς παραπάνω χρέωση.

back to top