ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί είναι ασφαλισμένοι με:

 • Ασφάλεια Απαλλαγής Ευθύνης (CDW)
 • Ο ενοικιαστής είναι απαλλαγμένος για ζημιές προς τρίτους. Τα αυτοκίνητα μας είναι πλήρως καλυμμένα με Ασφάλεια Αυτοκινήτου, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
 • Πλήρη Απαλλαγή Ευθύνης (FDW)
  • Ο ενοικιαστής είναι πλήρως απαλλαγμένος για ζημιές στο όχημα, εκτός των αυτοκινήτων της κατηγορίας EV και  EV SUV, στις οποίες υπάρχει ποσό συμμετοχής 375,00 € (βλ. εξαιρέσεις). Η FDW επίσης καλύπτει θραύση κρυστάλλων, φωτιά, και ζημιές στα λάστιχα και την μηχανή που μπορούν να επισκευαστούν.
 • Ασφάλεια προς Τρίτους (TPI)
  • Μέχρι 1.000.000,00 € για φυσικά πρόσωπα και μέχρι 1.000.000,00 € για υλικές ζημιές.
 • Ασφάλεια Κλοπής (TPC)
  • Σε περίπτωση κλοπής, ο ενοικιαστής είναι απαλλαγμένος από κάθε ευθύνη(βλ. εξαιρέσεις).
 • Προσωπική Ασφάλεια Ατυχήματος (PAI)

Καλύπτει τους επιβάτες του οχήματος σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου από ατύχημα.

Οι καλύψεις υπόκεινται στους γενικούς όρους του συμβολαίου της Εταιρείας μας με την Ασφαλιστική Εταιρεία.

Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα και να πάρετε μια Δήλωση Ατυχήματος από την Ασφαλιστική Εταιρεία. Χωρίς Δήλωση Ατυχήματος ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για το σύνολο των επισκευών. Με την Δήλωση Ατυχήματος ο ενοικιαστής καλύπτεται πλήρως για ζημιές στο όχημά του (εκτός εξαιρέσεων). Για κάθε ατύχημα θα κρατείται ποσό 100,00 € για έξοδα φακέλου.

Οι ασφάλειες ισχύουν και σας καλύπτουν μόνο για την διάρκεια ενοικίασης που αναγράφεται στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο. Σε περίπτωσης καθυστέρησης σας παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας για να αλλάξουμε το Μισθωτήριο Συμβόλαιο. Μπορεί να υπάρξει έξτρα χρέωση ισόποση το πολύ με 1 ημέρα ενοικίασης.

Η Ασφάλεια δεν σας καλύπτει:

 • Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπό την επήρεια φαρμάκων ή/και ναρκωτικών, σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, σε απαγορευμένες περιοχές, και για εμφανείς πράξεις αμέλειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ενοικιαστής είναι πλήρως υπεύθυνος για την αποκατάσταση των ζημιών.
 • Για ατυχήματα που προκαλούνται από Οδηγό που δεν αναγράφεται στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο.
 • Για ζημιές στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, για ζημιές από αμέλεια ή κακή χρήση του αυτοκινήτου.
 • Για προσωπικά αντικείμενα σε περίπτωση κλοπής.
 • Για κλοπή του αυτοκινήτου λόγω αμέλειας (πχ. αν ξεχάσετε τα κλειδιά στην μίζα)
 • Για ζημιές στο κάτω μέρος και τους τροχούς σε περίπτωση επικίνδυνης και οδήγησης εκτός δρόμου.
back to top